+387 (0)32 441-200
itc@itc.ba

ITC Zenica

Realizovani projekti

Adaptacija i unutrašnje uređenje poslovnog prostora Raiffeisen bank

Uspješno okončan projekat adaptacije i unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora Raiffeisen bank d.d. BiH - Centralna Zgrada - Toranj B. 

Predmet adaptacije i unutrašnjeg uređenja su bili građevinsko-zanatski radovi te nabavka opreme i namještaja. 

 

 

 

 

 

Projekat Općinski sud Zenica instalaterski radovi

Uspješno su realizovani instalaterski radovi na objektu Općinskog suda u Zenici. U okviru mašinskih instalacija izvedeni su radovi na sistemu radijatorskog grijanja, sistemu grijanja i hlađenja ventilator konvektorima, podno grijanje u suterenu, ventilacioni sistemi sa rekuperacijom i klimatizacija novih sudnica i sala za sastanke. Ugrađena je toplotna pumpa za grijanje u prelaznom periodu i hlađenje u ljetnom periodu. U sklopu novog objekta urađena je pumpna i izmjenjivačka stanica. U okviru hidroinstalaterskih radova izvedeni su radovi na snadbjevanju protivpožarnom i pitkom vodom, fekalna i oborinska odvodnja, ugradnja sanitarnih elemenata i galanterije i ugradnja prepumpne stanice. Elektroinstalaterski radovi su obuhvatili radove jake struje, gromobraniju i radove slabe struje: vatrodojava; telefonska i računarska mreža; videonadzor; kontrola pristupa; kablovska televizija; video i audio sistem.

Projekat stambeni kompleks Urlenike odjel B

Još jedan značajan projekat našeg PC Građevina- Projekat Izgradnje I faze stambenog kompleksa odjel B Urlenike.

Investitor: JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin.

I faza obuhvata grube građevinske radove i instalacije VIK i elektro a vrsta gradnje je kombinacija montažno – monolitna konstrukcija. 

Spratnost: P+1 do je korisne površine cca 1500 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

Unutrašnje uređenje poslovnog prostora

Projekat adaptacije i unutrašnjeg uređenja poslovnog prostora Raiffeisen bank d.d. BiH - Centralna Zgrada - Toranj B

Unutrašnji poslovni prostor Raiffeisen bank smo upotpunili sa proizvodima iz našeg PC Metaloprerada i to:  

1. metalna komoda

2. visoki radni stol sa pregradom 

3. metalno prostorna greda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čelična konstrukcija nadogradnja proizvodne hale sa skladištem

 

Još jedan projekat u nizu našeg sektora Metaloprerade: Nadogradnja postojećeg objekta proizvodne hale sa skladištem i sekundarnom nadstrešnicom Krupa Kabine d.o.o.

Dimenzije hale: 53m x 37m, dimenzije nadstrešnice: 19m x 12m.

Čelična konstrukcija se sastoji od stubova (HEB 400) na koje se naslanja trodijelna rešetkasta nosiva konstrukcija sastavljena od nosača UNP 220 i UNP 240 te cijevi kutija raznih dimenzija.

Nadstrešnica se sastoji od stubova (HEB 300) na koje se jednodijelna rešetkasta nosiva konstrukcija sastavljena od nosača HEB 120 i kutije 80x60x4 mm.

Objekat je nepravilnog oblika, sa pravougaonim oblikom dimenzija 27x37 m a zatim ostatak sa nakošenim dijelom pod uglom 18,5◦

Nadstrešnica je također nepravilnog oblika sa pravougaonim oblikom dimenzija 10x12m a zatim zakošenim dijelom pod uglom 25◦.

    

     

logo-big.png

Adresa

Zmaja od Bosne bb
Poslovna zona Zenica 1
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Kontaktirajte nas

Tel.: +387 (0)32 441-200
Fax: +387 (0)32 405-970

E-mail: itc@itc.ba
logo-left.png
© 2020 | ITC d.o.o. Zenica.
Sva prava pridržana.

Designed by:
X

Right Click

No right click