bsendetr

Promocije - ITC d.o.o.

NAGRADNA IGRA "LOJALNOST SE NAGRAĐUJE"

 

Na temelju odredbi člana 27. Statuta ITC Zenica d.o.o., Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica, porezni PDV broj 218146790003, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara, (u daljnjem tekstu Priređivač), Generalni direktor donosi:

PRAVILA


NAGRADNE IGRE "LOJALNOST KOJA SE NAGRAĐUJE"

  UVODNE ODREDBE

 Član 1.

Prema ovim Pravilima Organizator ITC Zenica d.o.o. priređuje Nagradnu igru pod nazivom „LOJALNOST KOJA SE NAGRAĐUJE“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra). Pravila će biti objavljena i biti će dostupna na www.itc.ba za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre.

 SVRHA NAGRADNE IGRE

Član 2.

Svrha nagradne igre je promocija i unapređenje prodaje proizvoda ITC Zenica d.o.o.

 TRAJANJE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE IGRE

 Član 3.

Nagradna igra trajat će od 7. 12. 2020. godine do 20. 12. 2020. godine, a odvijat će se na facebook stranici Organizatora.

 UČESNICI NAGRADNE IGRE

 Član 4.

U nagradnoj igri mogu učestvovati svi građani – učesnici Nagradne igre, državljani Bosne Hercegovine i to oni koji prihvaćaju Pravila nagradne igre koja će biti objavljena na web stranici Društva www.itc.ba i facebook stranici Društva. U nagradnoj igri ne mogu učestvovati radnici ITC Zenica d.o.o. i članovi njihove uže porodice. Sretni dobitnici će biti obavješteni od strane organizatora o nagradi koja im pripada kao i o načinu preuzimanja nagrade.

 NAČIN UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

 Član 5. 

Učesnici nagradne igre treba da lajkaju ITC FB i instagram stranicu, da pošalju fotografiju kupljenog proizvoda iz prodajnog asortimana ITC-a u stvarnom radnom okruženju u privatnu poruku facebook stranice ITC Zenica d.o.o. uz navođenje imena i prezimena učesnika i adrese stanovanja. Pristigle fotografije Organizator nagradne igre će objavljivati na svojoj facebook stranici do kraja nagradne igre, sa naznačenim imenom i prezimenom vlasnika poslane fotografije. Osam (8) učesnika čije fotografije budu imale najveći broj lajkova, osvojit će osam pojedinačnih nagrada. Fotografije trebaju biti kreativne, duhovite i originalne (ne razmatraju se fotografije preuzete s interneta).

 NAGRADNI FOND

 Član 6.

Ukupni nagradni fond: 2.500,00 KM. PDV je uključen u cjelokupni iznos nagradnog fonda.

 Član 7.

Nagradni fond sačinjavaju sljedeće nagrade koje učestvuju u izvlačenju:

NAGRADA BROJ NAGRADA VRIJEDNOST POJED.NAGRADE SA PDV UKUPAN FOND NAGRADA SA PDV
Trimer GBF 435 2 320,00 640,00
Trimer GBC 521 3 320,00 960,00
Rezač BT 3 300,00 900,00

 

 Učesnici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu. Priređivač ni u kojem slučaju neće podijeliti više nagrada od onih koje su predviđene u fondu iz člana 7. ovih Pravila. Svaka osoba čija fotografija ispunjava uslove iz ovih Pravila, stiče pravo na učešće u nagradnoj igri.

 POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

 OBJAVA DOBITNIKA 

Član 8.

Odabir fotografija sa najviše lajkova održati će se dana 23. 12. 2020. godne, u 12:00 sati, u sjedištu Organizatora u ulici Zmaja od Bosne bb uz prisutnost Komisije. Rezultati će biti objavljeni na www.itc.ba nakon odabira fotografija sa najviše lajkova u roku od 5 radnih dana.

 PRAVILA PRIVATNOSTI

 Član 9.

Dobitnik nagrada pristaje da mu se ime, fotografija i snimljeni materijal koristi u reklamne svrhe Organizatora putem svih medija bez naknade.Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri, učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u printanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Organizator će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 JAMSTVO DODJELE NAGRADA

Član 10.

Za dodjelu nagrada iz člana 7. dobitniku jamči „ITC“ Zenica d.o.o

PREUZIMANJE NAGRADA

Član 12.

Rok u kojem se dobitnik mora javiti Ogranizatoru radi preuzimanja nagrade iznosi 30 dana od dana u kojem je obaviješten o činjenici da je osvojio nagradu. Ukoliko se dobitnik u gore navedenom roku iz stava 1. ovog člana nije javio Organizatoru, Organizator će dobitnika ponovno u roku 8 dana obavijestiti o dobitku. Dobitnik je dužan u naknadnom roku od 8 dana od dana prijema obavijesti javiti se Organizatoru radi preuzimanja nagrade, u skladu sa Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara. Sretni dobitnici su dužni nagrade u roku iz predhodnog stava preuzeti lično u sjedištu organizatora. Organizator ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s preuzimanjem nagrada. Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

KOMISIJA ORGANIZATORA

Član 13.

Generalni direktor Društva ITC Zenica d.o.o. imenovat će Komisiju koja se sastoji od tri člana, koja će pripremiti i kontrolirati tok izvlačenja dobitka i o tome sačiniti zapisnik.

 PREKID NAGRADNE IGRE

 Član 14.

Organizator može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih ekonomskih poremećaja na tržištu ili kod Organizatora. Organizator će o prekidu obavijestiti javnost putem medija iz člana 1. ovih Pravila.

 AUTENTIČNO TUMAČENJE PRAVILA

 Član 15.

U skladu sa članon 27. Statuta ITC Zenica d.o.o., ova Pravila potpisuje Generalni direktor Društva. Organizator zadržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje Generalni direktor Društva. Učesnici Nagradne igre učestvovanjem pristaju na pravo Organizatora na tumačenje ovih Pravila te prihvataju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Komisija Organizatora navedena u stavu 2. ovog člana. Ova Pravila objaviti će se prije početka Nagradne igre u dnevnim novinama.

 ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 16.

U slučaju spora između učesnika Nagradne igre i Organizatora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zenici. Učestvovanjem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obveze iz ovih Pravila. Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika ili njegovog roditelja odnosno staratelja, ukoliko se radi o dobitniku iz člana 11., stav 2. i 3. ovih Pravila. S pravilima nagradne igre saglasno je Federalno ministarstvo finansija Bosne i Hercegovine, prema Rješenju broj: UP-05-12-1-1026/20 od 04.12.2020.

 

 

 

Kontakt informacije

  • Zmaja od Bosne bb
  • 72000 Zenica, BiH
  • +387 (0)32 246-117
  • +387 (0)32 405-970
  • Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Radno vrijeme

Ponedeljak-Petak: 08.00 - 16.00
Subota: 08.00 - 14.00
Nedeljom i praznicima: Zatvoreno

Gdje se nalazimo