Naši prijatelji

Krajem aprila ove godine, obilježavamo dvadesetčetiri godine od osnivanja preduzeća ITC Zenica d.o.o. Kroz ove dvije decenije stasali smo i razvili se zahvaljujući saradnicicima i partnerima sa kojima smo sarađivali na svim poljima poslovno, ali prije svega prijateljski.

Poslovni partneri:

 • OPĆINA TRAVNIK
 • "MALI FARMER" vl. Alen Jusupović
 • Novembar d.o.o. Doboj
 • A ELING doo
 • ABA Trade doo za trgovinu i usluge
 • Acma-GROUP doo Bosanska Krupa
 • AD "Veterinarska stanica" Bratunac
 • AD VODOVOD I KOMUNALIJE ZVORNIK
 • Agri San ZZ
 • AGRICOM doo SARAJEVO
 • AGRO ĆEMAN d.o.o. PJ Prodajno mjesto br.2
 • Agro dar doo Tomislavgrad
 • AGRO IMPEX, vl. Veroljub Krstić, Modriča
 • Agro plast poljoprivredna djelatnost
 • AGROCOOP doo Kobatovci
 • Agromačar doo Višegrad
 • Agromarket doo Bijeljina
 • AGROMEHANIKA-KOMERC doo BANJA LUKA
 • AGROREMONT SZR LUKAVICA
 • AGROS DOO GORAŽDE
 • AGROTON d.o.o. Kakanj
 • ALBA ZENICA DOO ZENICA
 • AL-EX DOO ZENICA
 • Alfa Commerc doo Vitez
 • ALF-OM doo
 • ALMY - TRANSPORT
 • ALMY doo ZENICA
 • Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V Ured u Sarajevu
 • Arcelor Mittal doo Zenica
 • ARCON - in d.o.o. Zenica
 • AUTO CENTAR BANE d.o.o. Zvornik
 • Autocentar Beganović doo Zenica
 • Bašić Poljoprom doo Maglaj
 • Bauglas d.o.o. Gračanica
 • BEAT BH doo
 • BH EKSKLUZIV d.o.o.
 • BINGO d.o.o. EPORT-IMPORT Tuzla
 • Bios opšta zadruga Visoko
 • BIOS-S D.O.O. SREBRENICA
 • BOHA d.o.o.
 • BOJO-METAL d.o.o. Kiseljak
 • BORO STAMENIć vl. MIKRO MOTOR t.n.m.
 • BOSANKA d.o.o. Blažuj
 • Bosh-Servis
 • Bosio d.o.o. Zenica
 • BOSNAPLAST doo Sarajevo
 • BOSPER UDRUŽENJE TUZLA
 • Brazda Promet doo
 • Brazil d.o.o. Zenica
 • Brkić petrol doo Zenica
 • B-SCHELL-TRANSPORT društvo ograničene odgovornosti
 • Budić Ab d.o.o. Tomislavgrad
 • CARE Deutschland - Luxemburg e.V. Glavni ured BiH
 • CARE International in BIH Sarajevo
 • CARITAS BISKUPIJA MOSTAR, DUVNO I TREBINJE MRKAN HUMANITARNA
 • CASTEL PLUS
 • CBC Radost Tuzla
 • Centar za ekonomski i ruralni razvoj - CERD
 • Centar za promociju evropskih vrijednosti Europlus
 • Centar za razvoj i unapreðenje sela Banja Luka
 • CITADELA d.o.o. Sarajevo
 • Compact Invest d.o.o.
 • CROMONT doo Žepče
 • Crpna stanica Buško Blato društvo sa ograničenom odgovornošću
 • CRS Sarajevo
 • Čančar SZTR Foča
 • D i S poljoprivredna djelatnost vl. Senija Hifzefendić
 • Dadić promet doo Bugojno
 • Damir Company doo Goražde
 • DBC doo Gračanica
 • DELA Natural Energy doo Kakanj
 • Delta petrol Kakanj d.o.o.
 • Delta trade doo Zenica
 • Delux doo za proizvodnju i trgovinu Grude
 • DEN ALM COMPANY d.o.o Lukavac
 • Dim-Dim mesna industrija Laktaši
 • DIMEX - SpringAir d.o.o. Trebinje
 • D-Inženjering
 • DNE d.o.o. Kakanj
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo "Zenica" Zenica
 • Domaća radinost "HASANICA" vl Hasanica Adisa
 • Domaća radinost "Samostalni proiz." vl. Hasanica Ðevada
 • Domaća radinost "Sivac", Zenica
 • Domaća radinost Mahmić vl.Mahmić Safedin
 • Domaća radinost Sivac
 • DS-FRUX d.o.o.
 • DS-STAR d.o.o. Bihać
 • DŽIRA doo Sarajevo ; doo za radno i profesionalni osposobljav
 • Èanèar SZTR Foèa
 • ECONOMIC DOO VITEZ
 • ECOS d.o.o. Vitez
 • EKO PROM d.o.o. Travnik
 • Eko sir Puđa d.o.o. Livno
 • EkoMozaik d.o.o.
 • EkoMozaik d.o.o. Istočno Sarajevo
 • EkoMozaik d.o.o. Istoèno Sarajevo
 • Ekor Komerc doo Zenica
 • Ekoton d.o.o. Kakanj
 • EKS-PROM trgovačka radnja., vl. Kurtić ekrem
 • ELCHY-TEX doo Žepče
 • Elektroprenos ad Banja Luka OP Sarajevo
 • Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka
 • ELVIR ćURAN poljoprivredni proizvoðač
 • Embassy of Italy in Sarajevo
 • Em-oniks doo Lukavac
 • Enčo farma vl. čobo E.
 • ESOF d.o.o. Donji Vakuf
 • EURO BAU d.o.o. Živinice
 • EURO KLAS d.o.o. Velika Kladuša
 • EUROAL doo Sarajevo
 • Euro-Bojić doo
 • EuroExpress d.o.o.
 • EURO-METALI DOO Doboj
 • F&Ž d.o.o. Busovača
 • FAB DOO GRAčANICA
 • Farma "LONčARI BROJLER" vl. Majid Kermo
 • Farma "Sehic" vl. Sehic Muhamed
 • Farma "SELćO" vl. Žuna Selver, Zenica
 • FARO d.o.o
 • FASTCO d.o.o. Žepče
 • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarst
 • Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstv
 • Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglic Sarajevo
 • FIS DOO VITEZ
 • FLORABELLA doo BANOVIćI
 • Foka Bumbar d.o.o.
 • Fondacija Ana I Vlade Divac Srbija
 • Fondacija lokalne demokratije Sarajevo
 • Fostering Agricultural Markets Activity II (FARMA II)
 • Fruit prom d.o.o. Koraj
 • C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A. Italija
 • Galvatech d.o.o. Bihać
 • GAT doo za proizvodnju i usluge Sanski Most
 • Gold str Kaćuni, vl. Nesib Osmančević Busovača
 • GOPA-GESELLSHAFT FUR ORGANISATION, PLANUNG und AUSBILDUNG mbH
 • Goran ćosić vl. Monting tehničko održavanje
 • GP Bošnjak promet d.o.o. Prozor Rama
 • GPI doo Društv za projektovanje, inžinjering, Konjic
 • Grad Prijedor
 • Građevinski obrt De-mont Zenica
 • Graminea d.o.o Livno
 • GRIFON doo Zenica
 • GUMI-OIL d.o.o. Gračanica
 • HAVIć-PROM d.o.o. prerada drveta,trgovina i transport
 • Heldovac doo Žepče
 • Helios dd Banovići
 • HELP Hilfe Sarajevo
 • Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres
 • HILFSWERK AUSTRIA HUMANITARNA ORG.
 • Hilfswerk Austria International - Representation office Sara
 • HKO "Kruh Svetog Ante" Sarajevo - Ter. zajed. Izvor
 • Humanitarna organizacija Srbi za Srbe
 • Hypomarket doo
 • I-CRNI doo Cazin
 • IGM doo Visoko
 • IMB-KOMERC DOO BUGOJNO
 • Imel d.o.o. za projektovanje, proizvodnju, promet i servis Lu
 • Ingrat d.o.o. Gračanica
 • INTEGRA ING društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Zenica
 • INTERCOM DOO ZENICA
 • INTERGAJ d.o.o.
 • Investor doo Sarajevo
 • IPP Amina Ilijaš
 • IPP KALAKLA
 • ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH MUFTIJSTVO GORAŽDE
 • ITC doo Zenica
 • JADRINA DOO Gračanica
 • Jastreb str Šekovići
 • Javno preduzeće KOMUNALNO d.o.o. Breza
 • Javno preduzeće Šumsko privredno društvo ZE-DO kantona doo
 • JKP "Komrad" d.o.o. Bihać
 • JKP 1. JULI doo Bosanska Krupa
 • JKP RADNIK doo Zavidovići
 • JP Elektropriv. BiH dd, RMU Zenica zavisno društvo
 • JP Elektropriv. BiH-Termoelektr. Tuzla
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Eldis Tehnika d.o.o.
 • JP Elektroprivreda BiH d.d.- ZD RMU Abid Lolić
 • JP Elektroprivreda BiH d.d.-RMU Ðurðevik doo
 • JP Elektroprivreda BiH DD, RMU Kreka zavisno društvo Tuzla
 • JP Elektroprivreda BiH dd-RMU Kakanj zavisno društvo
 • JP Elektroprivreda dd Sarajevo ZD RMU Breza
 • JP KOMUS DOO Graèanica
 • JP TRŽNICA p.o. Zenica
 • JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata
 • JPŠ ŠUME RS a. d. Sokolac
 • JPŠ ŠUME RS a.d. Sokolac CENTAR ZA GAZDOVANJE KRŠOM, TREBINJE
 • JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik
 • JU Mješovita srednja škola
 • JU u državnoj svojini Tehnička škola u Zenici
 • JU Univerzitet u Tuzli
 • JUSUF ŠABANOVIć vl. POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA-PROFARM
 • Kamin Studio d.o.o. Golubinja bb Žepče
 • Kantonalna uprava civilne zaštite kantona Sarajevo
 • KARPIć s.p. TESLIć zanatsko trgovinska radnja
 • Katar alkhaira- Qatar charity Katar
 • KAZNENO POPRAVNI DOBOJ
 • Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla P.J. "Kozlova
 • KJP"Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo
 • Klas -Pervan doo Žepče
 • KOMETA-COMMERCE d.o.o. Ključ
 • KOMETA-COMMERCE d.o.o. Ključ
 • Komgrad-ZE doo Zenica
 • Kontinental d.o.o. Kiseljak
 • KPZ NOVI ZIVOT ZENICA
 • Kupci građani,
 • Kvibek Banovići
 • Laktal doo Tomislavgrad
 • Laze d.o.o. Kakanj Društvo za preradu drveta
 • LIDA KOMERC D.O.O. CAZIN
 • Lučevac Novi Travnik
 • Manko Velemotor doo Sarajevo
 • MARKER doo Zenica
 • Medžlis Islamske zajednice Bratunac
 • Medžlis Islamske zajednice Rudo
 • MEGGLE MLJEKARA D.O.O.
 • MENN ELECTRONIC d.o.o.
 • MENSUR DIZDAREVIć, vl. DIZDAREVIć, farma
 • MENTON- AP d.o.o.Živinice
 • Merhamet muslimansko dobrotvorno društvo Prijedor
 • METRONET d.o.o. Zenica
 • MFS-EMMAUS
 • Milenijum promet s.z.t.r.
 • Milk land Tuzla poljoprivredna zadruga
 • Milojevič STR Teslić
 • Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
 • Mirna doo Gračanica
 • MIRROR d.o.o. za trgovinu na veliko i malo
 • ML Forest d.o.o. Sarajevo
 • Mlinkomerc doo Kalesija
 • Montaža-Enim d.o.o. Tuzla
 • Most International d.o.o.
 • Motorex doo Gračanica podr. Zenica
 • Motorex doo Graèanica
 • MP Mehanika obrtnicka radnja, vl. Mate Prusina
 • MUJANOVIćI d.o.o. Vogošća
 • MUJELA DOO Konjic
 • Najvest doo
 • Natron Hayat d.o.o. Maglaj
 • Natural Food d.o.o. Sarajevo
 • NEIMARI doo Sarajevo
 • Nermaris d.o.o. Gračanica
 • NIHAD BOTA vl. 2A srodna djelatnost
 • Niskogradnja Gračanica
 • NTB d.o.o.
 • Obiteljsko privredno gospodarstvo Nikolić vl.Marko Nikolić
 • Obrt proizvodnja i prerada mlijeka "Lemeš" Bogošić Visoko
 • Obrtu srodna djelatnost- Poljoprivredna djelatnost "HRNčIć"
 • OD MASLEŠA VL ÐEVAD MASLEŠA Hadžići
 • Opća zadruga "Sloga-Zavidovići" p.o. Zavidovići
 • Općina Banovići
 • Općina Centar Sarajevo
 • Općina Gračanica
 • OPćINA ILIDŽA
 • Općina Jablanica
 • Općina Ključ
 • Općina Stari Grad Sarajevo
 • OPćINA TRAVNIK
 • Općina Vogošća
 • Opšta poljoprivredna zadruga "VOGOMILK" p.o. Vogošća
 • Opština Bratunac
 • Opština Milići
 • Opština Rudo
 • Opština Teslić
 • Opština Vlasenica
 • OPZ AGROFOOD sa p.o. Konjević Polje Bratunac
 • OPZ KAPI ZIVOTA
 • Ortačka trgovinska radnja "TRIM TRADE"
 • Ortaèka trgovinska radnja "TRIM TRADE"
 • OŠ Mak Dizdar Zenica
 • OVNAK doo VITEZ PC 96
 • PAK-CENTAR D.O.O.
 • Palež doo Olovo
 • PARK KJKP doo Sarajevo
 • PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA TUZLA
 • PERO DOO ZENICA
 • PETROPROJEKT D.O.O. Bratunac
 • PLANT d.o.o. Tuzla
 • PO EFENDIć Žepče
 • POBJEDA - DM d.o.o. Rogatica
 • POLJO PROM JELAH
 • POLJO-HEMA d.o.o. Živinice
 • Poljoponuda d.o.o. Gračanica
 • Poljoprivredna djelatnost vl. Selma Isić
 • Poljoprivredna zadruga "Lastavica"
 • Poljoprivredni centar Kesten doo Zavidovići
 • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
 • Poljoprivredni obrt "BULL" vl. Nukić Edin
 • Poljoprivredno dobro Butmir doo Sarajevo
 • Poljoprivredno dobro Selim Huskanovic
 • Poljoprivredno gazdinstvo "Slavko", s.p. Rudo
 • Poljoprivredno gazdinstvo Budiša Ðorðe
 • Poljoprivredno gazdinstvo Dragan Vučkovac
 • Poljopromet ZZ P.O.
 • Poljo-Sementi doo Cazin
 • POLJOTEHNIKA doo MOSTAR
 • POLJO-TIM trgovačka radnja Hasanić Samir, Maglaj
 • POLJOVET doo Gradačac
 • POLJOVET doo Gradačac
 • PP SADIK DŽAFIć
 • PP Savo Tadić
 • PP Željko Mišković
 • PPG Biljana Tešić
 • Privredno društvo AGROBEST d.o.o Konjic
 • ProAgro d.o.o. ŽEPčE
 • PROFI MAX d.o.o. Odžak
 • Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP/FAO)
 • Project Coordination Unit-PCU Sarajevo
 • PRONATURA opšta zadruga p.o. Zenica
 • PROREHA
 • PROX društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Ilidža
 • PZ Malinar Zavidovići, potpuna odgovornost
 • PZ MILK LAND Tuzla, p.o.
 • Rajo Tomić poljoprivredni proizvoðač
 • Rajz d.o.o. Sarajevo
 • RAPID-HUSOVIC PPU SRBIJA
 • RASADNIK obrtnička radnja vl.Marinko Miličević
 • Rasko Kusmuk vl. Kusmuk individualni proizvoðač s.p.
 • Razvojna agencija Žepče d.o.o.
 • Real-Kop d.o.o. Vitez
 • REAL-KOP doo
 • Regionalna deponija Mošćanica d.o.o.
 • Rema-Trade d.o.o. Laktaši
 • Remont zanat doo za održavanje i popravak motornih vozila, pr
 • RM TEHNIK d.o.o. Visoko
 • RMK PROMET DD ZENICA
 • RMU dd Banovici
 • RUBUS doo za uzgoj,proizvodnju i preradu jagodičastog voća
 • RUDSTROJ DD KAKANJ
 • R.C.A. d.o.o. Olovo
 • Sahva Company d.o.o. Zenica
 • Salezijanska zajednica Sveti Ivan Bosco
 • SALKIć-I BRčKO
 • Samostalni poljoprivedni proizvoðač FEKO vl. Sirbubalo Ferid
 • Samostalni poljoprivrednik Giban vl. Gibić Muhamed
 • SANIT D.O.O. TUZLA
 • Savez distroficara RS, Banja luka
 • Savez invalida rada Republike Srpske
 • Savez poljoprivrednih udruženja Konjic
 • S-C d.o.o. Sarajevo
 • Scan studio Duran Zenica
 • SENE Samostalni preduzetnik trgovinske djelatnosti
 • Shot doo Zenica
 • Sjemenarna "EFEKT-COMERC" doo
 • SJEMENARNA doo Široki Brijeg
 • SMILJE I BILJE d.o.o.
 • SOFA MM doo VITEZ
 • SPD Farmer vl. Pjano Mirsad
 • SPD Pačo, Gora 4 Vogošća
 • SPORT NET INŽENJERING doo za trgovinu i usluge Široki Brijeg
 • Srodna djelatnost Nerium Vl.Hadžović Almedin, Zenica
 • SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA OPŠTINE ŠIPRAŠKO-GRABOVAčKE
 • Stojka Vučković sp Rasadnik Vučković preduzetnik
 • STRONG AUTO doo Zenica
 • ŠEFIK HADŽIć poljoprivredni proizvoðać
 • Šiljeg doo Gabela polje
 • Školarac d.o.o. Žepče
 • Šumsko privr.društvo JP Zavidovići
 • T&M COMPANY d.o.o. Visoko
 • Tabakovići doo Semizovac
 • TAGE doo građ.transp.društvo Gračanica
 • Tamex d.o.o. Busovaèa
 • TC Logistika
 • TDizel d.o.o. Novi Travnik
 • Tehna doo Gracanica
 • Tehnopetrol doo Tuzla
 • Terme d.o.o.
 • Termo mont obrtnička radnja Busovača
 • Termobeton doo Breza
 • Termomont doo Mostar
 • TERRA SANA d.o.o. Sanski Most
 • TERRA-VITA
 • TIKA Sarajevo
 • TOTAL TRADE doo DOBOJ
 • TR "KOMPLET" JAJCE vl. Joldić Mirsad
 • TR ALTER
 • TR Komplet vl. Drek Izet
 • TRA d.o.o. Agencija za razvoj
 • Trans-agrar doo Travnik
 • Transkop d.o.o. Rogatica
 • Transportno trgovačko društvo BAŠA-TRANS doo Visoko
 • TREASURE doo Zenica
 • Trgošped d.o.o. Kakanj
 • TUŠčICA doo KONJIC
 • TUŠÈICA doo KONJIC
 • Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
 • Tvornica transportnih uređaja energetik d.o.o. Tuzla
 • Udruga Dragovoljaca i Veterana domovinskog rata HVO iz Magla
 • Udruga mladih Drijenča
 • Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče
 • Udruženje "Bona Fide"
 • Udruženje "Inicijativa preživjelih od mina" Tuzla
 • Udruženje "Prijatelji Srebrenice" Srebrenica
 • Udruženje "Zdrava malina" Gornji Vakuf-Uskoplje
 • Udruženje Agricola Šekovići
 • Udruženje Daruj srcem Zenica
 • Udruženje humanista TRAJNI ZALOG
 • Udruženje mladih "AKTIVISTA" Domislica, Maglaj
 • Udruženje Savez distrofičara Federacije BiH
 • UDRUŽENJE ZA BLAGOSTANJE
 • Udruženje za zaštitu mentalnog zdravlja LOTOS Zenica
 • Udruženje žena Emina Foča
 • Udruženje žena Maja Kravica Bratunac
 • Udruženje žena ZVIJEZDA Vareš
 • UG "MEDICA" Zenica
 • UG EKO ELEMENT BUGOJNO
 • UMACOM d.o.o. Tuzla
 • UNDP BiH
 • UNDP/UN Women
 • UNHCR Representation Country Office Bosnia and Herzegovina
 • Univerzal uvoz-izvoz doo Gornji Vakuf
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet
 • USAID/Sida FOSTERING AGRICULTURAL MARKETS ACTIVITY-FARMA
 • Ustanova Sumero centar za podršku osobama s posebnim potrebama
 • VALPLAST doo Srebrenik
 • VASKE D.O.O. ŠIROKI BRIJEG
 • Velmah doo Bihać
 • Vet centar Banja Luka
 • Vezir doo Zenica
 • Viktor doo
 • VINETA MO d.o.o. čitluk
 • Vitis doo Čitluk
 • Vlastimir Usorac poljoprivredni proizvoðać
 • Voćni rasadnik Srebrenik
 • Vrtni centar d.o.o. Ključ
 • Vrtni centar d.o.o. Kljuè
 • Vučko-komerc d.o.o. Gračanica
 • VULKAN doo Tuzla
 • WIENER doo Visoko
 • World Vision BiH, kancelarija Banja Luka
 • World Vision International u BIH
 • World Vision International USA , Podured Tuzla
 • World Vision International, Sarajevo
 • World Vision Zenica
 • ZADRUGA KREŠEVO P.O. KREŠEVO
 • Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba-Bakovići
 • ZEKA-COMERC d.o.o. za trgovinu i usluge Gračanica
 • ZELENI ŽIVOT - GREEN LIFE d.o.o. Obudovac
 • ZENEL DOO Zenica
 • Zenicka industrija mlijeka Zenica
 • ZIJAD KOVAč vl. LIPA proizvodni obrt
 • ZIJAD KOVAÈ vl. LIPA proizvodni obrt
 • ZLATNA KAP p.o. opća poljoprivredna zadruga
 • Zlatna Laguna d.o.o. Gracanica
 • ZLATNO POLJE Gračanica
 • ZZ Brka Brčko
 • ZZ Brka Brčko
 • ZZ Livada
 • ZZ MALEŠIćANKA Ilijaš
 • Željezara Ilijaš d..d. Ilijaš
 • ŽELJEZARA ZENICA

Kontakt informacije

 • Zmaja od Bosne bb
 • 72000 Zenica, BiH
 • +387 (0)32 246-117
 • +387 (0)32 405-970
 • Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Radno vrijeme

Ponedeljak-Petak: 08.00 - 16.00
Subota: 08.00 - 14.00
Nedeljom i praznicima: Zatvoreno

Gdje se nalazimo