Templates by BIGtheme NET
 • 1

Misija grupe ITC

ITC je organizovana grupa autonomnih cjelina, koje su posvećene zadovoljenju potreba klijenata u oblasti: poljoprivrede, građevinarstva, elektro instalacija, mašinskih instalacija, hidro instalacija i metaloprerade. Koristeći sinergijske efekte komplemantarnosti profitnih centara, grupa ITC teži da postane pouzdan partner svojim klijentima.

Vizija grupe ITC

Postati regionalno brzorastuće preduzeće, koje će svoje kompetitivne prednosti temeljiti na vlastitim ljudskim resursima orjentisanim prema klijentima.

Vrijednosti grupe ITC

Sistemskim upravljanjem kvalitetom proizvodnih procesa, poslovnih procesa i okolišem, grupa ITC štiti najvrijednije poslovne postulate: kvalitet, pouzdanost i odgovornost prema preuzetim obavezama, gradeći i njegujući otvorenosti i povjerenje u odnosima sa svojim klijentima i okruženjem.

 • O nama - ITC d.o.o. Zenica

  ITC je osnovan 06.05.1994. godine sa sjedištem u Zenici. U prvim godinama svog rada ITC je bio orijentisan na trgovinu u oblasti poljoprivrede. Međutim, početkom 2005. godine ITC je pored poljoprivrede proširio svoju djelatnost na: građevinarstvo, elektro instalacije, mašinske instalacije, hidro instalacije i metalopreradu. Uvođenje različitih djelatnosti zahtijevalo je novu organizacionu strukturu preduzeća koja je napravljena kao diviziona organizacija u okviru koje su uspostavljeni profitni centri i troškovni centar.
  Danas je ITC izrastao u respektabilno preduzeće koje je uspješno realizovalo mnogobrojne zahtjevne projekte iz svih djelatnosti kojim se bavi.

 • 1

Ostalo

 • Isporuka laktofriza i opreme za mljekarstvo u općinama Grahovo, Drvar i Tomislavgrad
 • Isporuka milk analajzera preko TRA Agencije za razvoj a za korisnike:
  • Sirana Zlatna kap u Tešnju i
  • Opću poljoprivrednu zadrugu Kapi života u Tesnju
 • Isporuka 29.350 sadnica jagoda – I DIO ISPORUKE
 • Isporuka izmuzišta na Nisicku visoran – nova farma koza - ITC i Kurtsan

Plastenici

 • Muslim Aid- isporuka 60 kom plastenika ITC P63 100 m2 u općinama Ugljevik, Sapna, Kostajnica i Bratunac
 • Udruga Dagovoljaca i Veterana domovinskog rata HVO iz Maglaja- 18 plastenika od 100 m2
 • UNDP- 13 komada plastenika po 100 m2
 • TIKA- Rekonstrukacija plastenika u općini Zavidovići 2500 m
prigovori-pohvale-prijedlozi